Services

Old furniture repairing

Класично репарирање на елемент (шмирглање, китирање, лакирање) или префарбување на цел елемент во една боја доколку дрвото е премногу оштетено- дизајнот е дефиниран од Спин, согласно желбите на инвеститорот

ПРЕД
ПОТОА

Тапацирање со комплетна промена на сунгер, каиши и се што е потребно дизајнот е дефиниран од Спин, согласно желбите на инвеститорот

ПРЕД И ПОТОА
ПОТОА

Принтање на тапацир- црно бело или во боја- изборот на принтот е од слики на уметници со кои соработува Спин, дизајнот е дефиниран од наша страна, согласно желбите на клиентот

ПРЕД
ПОТОА

Патинирање – техника на нијансирање на боите - дизајнот е дефиниран од наша страна, согласно желбите на клиентот


Фарбање и патинирање со 2, 3 или 4 бои (слоевите се нанесуваат една врз друга ) -дизајнот е дефиниран од наша страна, согласно желбите на клиентот


Репарирање со принтање на дрвена површина изборот на принтот е од слики на уметници со кои соработува Спин, дизајнот е дефиниран од наша страна, согласно желбите на клиентот


Designing of new, unique furniture

Designing and craftsmanship of interiors