About
  Spin

About
  Spin

"Spin" is a brand about repair and reuse design.The aim of Spin is to maintain the value of old pieces of furniture, at the same time using a creative approach to give a brand new and modern look. The idea of this project is to raise Eco Awareness among the visitors and to introduce them to the concept of reuse and repair. That is how we are offering " a new life" to the old pieces of furniture, that otherwise would end as a waste. In this way you can continue keeping an old piece that you are attached to, as a new unique manufacture.

Maрта Мојсова - раководител на брендот Спин

Со текот на времето научив да ја гледам убавината и во старите парчиња мебел, кои со некаква интервенција (помала или поголема) можат да станат совршена комбинација дури и во модерниот ентериер. Искуството, заедно со желбата за подигнување на еко свесноста на конзументот, беа совршена комбинација да се почне еден ваков проект.Репарирањето е макотрпен процес, кој бара многу прецизност, време и внимание. Тој е секогаш различен во зависност од тоа каква интервенција се работи. Инспирацијата доаѓа од самиот мебел, моменталната состојба или пак од некој посебен материјал или боја кој сакаме да ја аплицираме. Во создавањето на единствено, уникатно парче мебел се вклучуваат и уметници со апликација на ликовни решенија, како колажи, цртежи, графики кои се аплицираат како принт на мебел штоф. најголемиот поттик и придобивка е личната сатисфакција кога ке се види крајниот резлултат по макотрпниот процес на репарирањето.

Студии

- Шумарски Факултет – Проектирање и Технологија на Мебел и ентериер
- Мастер за дизајн на ентериери - Факултет за архитектура ”American College” – Скопје
- Професионален мастер – Внатрешно уредување на комерцијални простори- ИЕД, Барселона, Шпанија

Пракса и работа

- Пракса во Сергеј Никуљски студио – Виена
- Пракса во Stone Design студио – Скопје
- Пракса во Transfodesign - Барселона
- Генерален дизајнер за ентериери ГМС Проект – Скопје, 2008 - 2016 www.gms.com.mk

Работилници 'Reuse Design'

- Ментор на Работилница за реупотреба на стар отпад , во која учествуваа децата од Шутка ( членови на ЦСИ Надеж) со продажна изложба – 2013
- Ментор на Работилница за реупотреба на стар отпад , во која учествуваа децата од Шутка (членови на ЦСИ Надеж) со продажна изложба – 2014
- Ментор на Работилница за реупотреба на стари амбалажи од винарија Тиквеш, на Design Week- Skopje (во соработка со Јана Ацевска)- 2014
- Ментор на Работилница за Изградба на Сценографија од отпадни материјали, во која учествуваа студентите на архитектонски факултет, Skopje Creative Hub, 2015

Работилница за реупотреба на стари амбалажи од винарија Тиквеш, Design Week- Skopje

Ментор на Работилница за реупотреба на стар отпад , во која учествуваа децата од Шутка (членови на ЦСИ Надеж)