• SPIN
    Studios

“Reuse - repair - relove”

About Spin

The purpose of Spin

The idea behind Spin

Идејата на овој проект е будење на еко свесноста на лугето за пренамена, реупотреба и репарирање на стар мебел- односно 'вракање во живот' на стари парчиња кои инаку би завршиле како дел од отпад. На овој начин доколку ви е тешко да се ослободите од некој елемент кон коj сте приврзани, би можеле да го задржите како едно ново уникатно дело.

Services

Old furniture repairing
Designing of new, unique furniture
Designing and craftsmanship of interiors