1

Димензии

120/90/45

Фотељи со дрворез и принатн наслон

Гарнитура, две фотељи и табуретки од масивно дрво орев со дрворез и принатн мебел штоф.