• SPIN
    Studios

“Reuse - repair - relove”

За Спин

Целта на Спин

Спин се занимава со репарирање и реупотреба на стар мебел. Целта на Спин е да се задржи вредноста на старото парче мебел, а воедно со креативен пристап да се даде еден нов, свеж и модерен изглед.

Идејата на Спин

Идејата на овој проект е будење на еко свесноста на лугето за пренамена, реупотреба и репарирање на стар мебел- односно 'вракање во живот' на стари парчиња кои инаку би завршиле како дел од отпад. На овој начин доколку ви е тешко да се ослободите од некој елемент кон коj сте приврзани, би можеле да го задржите како едно ново уникатно дело.

Услуги

Репарирање на стар мебел
Дизајнирање на нов, уникатен мебел
Проектирање и изведба на ентериери