1

Димензии

45/45/90

Столче со резба и ткаен мебел штоф

Столче со резба и ткаен мебел штоф