1

Димензии

100/80/45
2

Материјал

метал и платно.

Двосед - реупотреба на метално буре

Двосед добиен со реупотреба на метално буре , фарбано во црна боја и со цртеж графика од Дијана Томик.