Создавањето креативно дело, особено знаејќи дека притоа се обновува некое старо, искористено, но омилено парче е креативниот порив што ја води Марта Мојсова во градењето на брендот за репарирање мебел „Спин“.