Марта Мојсова и Катерина Теодорова им даваат живот, боја и сјај на старите парчиња мебел.